Деректерді орналастыруға жауапты – Басқарма төрағасының стратегиялық даму жөніндегі орынбасары – Павловец Л.П.
тел. +7 7172 511 548, е-mail: la.pavlovets@nccr.kz

Ақпаратқа қол жеткізу жөніндегі уәкілетті тұлға: Стратегиялық даму және маркетинг бөлімінің басшысы – Шакенов М.Ж.
тел. +7 7172 511 544, е-mail: me.shakenov@nccr.kz