«Ауыр науқас балаларды түзету және әлеуметтендіру (арнайы педагогика)» тақырыбы бойынша оқу басталды

Ұлттықбалалардыоңалтуорталығында24маусыммен5шілде аралығында ауырнауқасбалалардытүзетужәнеәлеуметтендіру бойынша білім беру бағдарламасыбасталды.

Оқыту «Қамқорлық қоры» корпоративтік қорының қолдауымен жүргізіледі. 72 сағаттық біліктілікті арттыру курсы ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалармен жұмыс істейтін мамандарға арналған және әртүрлі модульдерді қамтиды.

Балаларды оңалтудағы дефектологтың рөлі, аутизмі бар балалармен жұмыс істеу ерекшеліктері, мінез-құлық ерекшеліктері бар балаларды оңалту әдістері және балалармен жұмыс жасауда кинезологияны қолдану сияқты маңызды тақырыптар басты назарда болады.

Бағдарламааясындатыңдаушыларситуациялықміндеттердіталдайды, тесттапсырмаларын орындайды.Бізбұлкурсмамандарғаерекшеқажеттіліктерібарбалаларменжұмыс істеу бойынша білімдерімендағдыларынкеңейтуге,сондай-ақ көрсетілетін қызметтердіңсапасынарттыруғакөмектесетініне сенімдіміз.

Барлық қатысушыларға курстан сәтті өтуді тілейміз және алынған білім мен дағдылар оларға арнайы педагогика саласындағы одан да тиімді маман болуға көмектеседі деп үміттенеміз.