Директорлар кеңесі «балаларды оңалтудың Ұлттық орталығы» КЕАҚ (бұдан әрі — қоғам) басқару органы болып табылады. Директорлар кеңесі қоғам дамуының стратегиялық мақсаттарын, басым бағыттарын айқындайды, Қоғам қызметінің ұзақ мерзімді перспективаға негізгі бағдарларын белгілейді. Директорлар кеңесі қоғам мен Басқарма қызметін бақылауды жүзеге асырады. Директорлар кеңесінің функцияларын тиімді орындауға жәрдемдесу мақсатында Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес аудит жөніндегі Комитет, кадрлар және сыйақылар мәселелері жөніндегі Комитет, Стратегиялық жоспарлау мәселелері жөніндегі Комитет, Директорлар кеңесінің қалауы бойынша өзге де комитеттер құрылады. Директорлар кеңесі өз функцияларын заңнамаға, қоғамның жарғысына, корпоративтік басқару кодексіне, Директорлар кеңесі туралы ережеге және қоғамның өзге де ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.

Директорлар кеңесінің құрамы:

Дудник Вячеслав Юрьевич-Қазақстан Республикасының бұрынғы денсаулық сақтау вице-министрі;

Кәрібаева – Қазақстан Республикасы Қаржы Мамыр Қуанышқызы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің мемлекет қатысатын мемлекеттік емес заңды тұлғалармен жұмыс басқармасының бас сарапшысы;

Ажар Гиният — «ҰБОО» КЕАҚ Басқарма Төрағасы;

Әбенов Мұрат Абдуламитұлы — тәуелсіз директор;

Абсаметов Нариман Малисұлы — тәуелсіз директор;

Устинович Олеся Сергеевна — тәуелсіз директор.

Корпоративтік хатшы:

Директорлар кеңесінің қызметін тиімді ұйымдастыру және Басқарманың акционерлермен өзара іс-қимылы мақсатында Директорлар кеңесі корпоративтік хатшы тағайындайды.

Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесіне есеп береді және басқармадан тәуелсіз. Корпоративтік хатшы өз қызметін заңнама, Қоғам Жарғысы, Корпоративтік басқару кодексі, Корпоративтік хатшы туралы ереже және қоғамның өзге де ішкі құжаттары негізінде жүзеге асырады.

Демесінов Таир Саматұлы-Корпоративтік хатшы

«Балаларды оңалтудың Ұлттық орталығы «КЕАҚ Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары:

*23.02.2023

*04.04.2023

*10.05.2023