Директорлар кеңесінің қызметін тиімді ұйымдастыру және Басқарманың акционерлермен өзара іс-қимылы мақсатында Директорлар кеңесі корпоративтік хатшы тағайындайды.

Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесіне есеп береді және басқармадан тәуелсіз. Корпоративтік хатшы өз қызметін заңнама, Қоғам Жарғысы, Корпоративтік басқару кодексі, Корпоративтік хатшы туралы ереже және қоғамның өзге де ішкі құжаттары негізінде жүзеге асырады.

Демесінов Таир Саматұлы-Корпоративтік хатшы

Жұмыс телефоны: +7 (7172) 511-662

Ta.demessinov@nccr.kz