– Оңалту көмегі мен қалпына келтіру медицинасына бағытталған ғылыми зерттеулер жүргізу;

– съездерді, симпозиумдарды, ғылыми конференциялар мен кеңестерді ұйымдастыруға және өткізуге қатысу;

– қалпына келтіру медицинасы мәселелері бойынша ғылыми зерттеулерді орындау;

– оңалту көмегі технологияларын енгізу және тарату;
-нысаналы топтар арасында, оның ішінде білім беру, құқық қорғау және басқа да ұйымдар, халықтың осал топтары арасында медициналық оңалтуды, әлеуметтік бейімделуді, психологиялық-педагогикалық түзетуді қамтитын көпсалалы топты қалыптастыру бойынша интерактивті технологияларды пайдалана отырып оқыту тренингтерін өткізу;
– Медициналық және медициналық емес кадрлардың, Қазақстан Республикасының және басқа елдердің басқа да мүдделі ведомстволары мамандарының біліктілігін арттыру бойынша курстар өткізу;

-жоғары оқу орнынан кейінгі ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлауға білім беру ұйымдарымен бірлесіп қатысу.

Басқару функциялары мен міндеттері:

– ғылыми-зерттеу қызметін әдістемелік қамтамасыз етуді жоспарлау, ұйымдастыру, үйлестіру және жүзеге асыру;

-Қазақстан Республикасының, жақын және алыс шет елдердің ұйымдарымен бірлескен ғылыми-зерттеу бағдарламалары саласындағы қоғамның ынтымақтастығын дамыту жөніндегі іс-шараларды жоспарлау, ұйымдастыру және үйлестіру;

– қоғамның ғылыми-зерттеу және ғылыми – инновациялық қызметіне шетелдік қорлардың халықаралық гранттары мен инвестицияларының мүмкіндіктерін барынша толық пайдалануды қамтамасыз ету;

– қоғам орындайтын ғылыми бағдарламаларды: ұлттық, халықаралық, шаруашылық келісім-шарттық бағдарламаларды сүйемелдеуді жүзеге асыру;

– Қоғам қызметкерлерінің ғылыми-зерттеу қызметін қамтамасыз ету үшін құрылатын комиссиялардың, кеңестердің, қоғамдардың қызметін ұйымдастыруға және үйлестіруге қатысуға бастамашылық жасау;

– Қоғам қызметкерлерінің ғылыми әлеуетін барынша толық пайдалануды қамтамасыз етуді жүзеге асыру;

– Қоғам филиалдарына ғылыми-зерттеу сипатындағы мәселелерде ұйымдастырушылық, консультациялық және техникалық қолдау көрсету.