Комплаенс қызметкері сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру, адалдық пен этика мәселелері бойынша, Қоғамда сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау және азайту бойынша жұмыстарды ұйымдастырады және жүзеге асырады.

«Сәйкестік» термині (ағылшын тілінен «сәйкес болу» немесе «сақтау») мақсаты заңдар мен нормативтік құжаттардың талаптарын, реттеуші органдардың ережелерін және компанияның ішкі этика кодексін бұзудың алдын алу болып табылатын бастамаларды білдіреді.

Сәйкестік жөніндегі қызметкер: Марат Мұқанұлы Айтмағамбетов.

E-mail: ma.aitmagambetov@nccr.kz

ҚҰЖАТТАР